Aan de zuidkant van Biddinghuizen wordt de komende jaren de nieuwe woonwijk De Graafschap ontwikkeld. De Graafschap bestaat uit twee delen. In het eerste deel, dat aansluit op de bestaande kern, is ruimte voor de bouw van ruim 600 woningen, die zijn verdeeld over drie fasen. In 2013 is gestart met de bouw van fase I en het deelplan Erfwonen. In 2021 zullen de laatste deelgebieden van fase 1 worden ingevuld. De inschatting is dat in de loop van 2022 fase I zo goed als afgerond zal zijn. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor fase 2.  In fase 2 is ruimte voor ongeveer 175 woningen. Het streven is in de loop van 2022 daar de eerste nieuwe projecten te kunnen bouwen. Ook zullen er weer nieuwe zelfbouwkavels worden uitgegeven.

 

Ruim opgezet en veel groen 

De Graafschap wordt een zeer ruim opgezette wijk (de gemiddelde dichtheid is maximaal 20 woningen per hectare) met een dorpse sfeer, waar vooral ééngezinswoningen zullen worden gebouwd.  In de wijk worden vijf buurten ontwikkeld met een eigen sfeer en karakter: Het Carré, Polderrand, Het Erfwonen, De Boerderijkavels en Waterwijk. Groenvoorzieningen en waterpartijen verbinden straks de verschillende buurten en maken de wijk tot een eenheid.

 

Gevarieerde woningbouwplannen

In De Graafschap worden zowel projectmatige koopwoningen ontwikkeld als particuliere bouwkavels door de gemeente uitgegeven.  Bij de projectmatige plannen gaat het om diverse woningtypen in verschillende prijsklassen. De kavels die de gemeente uitgeeft zijn bedoeld voor vrijstaande en twee-kap woningen.

 

Het Noaberpark

Al voordat de eerste woningen in De Graafschap werden gebouwd, is in 2013 het Noaberpark aangelegd.  Het groen is nu al zo ver ontwikkeld dat je er heerlijk kunt wandelen en kinderen er een fantastische speelplek hebben. Elementen als oa. water, zwerfkeien en boomstammen laten ruimte voor de eigen interpretatie en fantasie van kinderen. En er wordt inmiddels ook volop gespeeld in het Noaberpark  met als blikvanger de heuvel met het Boomklimhuis. Een unieke plek om het uitgestrekte park te overzien en natuurlijk als er sneeuw ligt een fantastisch element om met de slee vanaf te glijden.