Uitgifte nieuwe kavels!

 

[terug]

 

Algemene Informatie uitgifte kavels

In de nieuwe woonwijk De Graafschap geeft de gemeente Dronten regelmatig particulieren bouwkavels uit. Daarbij gaat het zowel om kavels voor vrijstaande woningen als om twee-onder-één-kap woningen. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitgifte van nieuwe kavels, stuur dan een mail met uw naam en contactgegevens naar kavelstekoop@dronten.nl

 

Bouwen met een medebouwer

Als u zich inschrijft voor een twee-onder-één-kap-kavel dan doet u dit samen met een medebouwer. U moet deze zelf zoeken. Heeft u nog geen medebouwer gevonden, dan kunnen wij u hiermee helpen. Hiervoor kunt u uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar  kavelstekoop@dronten.nl  Als er nog meer personen bij ons bekend zijn die op zoek naar een medebouwer dan stellen wij hun gegevens aan u beschikbaar. U kunt dan zelf contact opnemen met een mogelijke medebouwer. In het kader van de privacy geeft u bij aanmelding toestemming tot het beschikbaar stellen van uw gegevens aan andere personen.

 

Uitgifte nieuwe kavels

De gemeente geeft in totaal zes kavels uit waarop vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Vier van deze kavels liggen in het huidige bebouwde deel en hebben een grootte van ongeveer 550 m2. De overige twee kavels zijn wat groter namelijk 864 m2 en 670 m2 en liggen in het nieuw te ontwikkelen gedeelte.

 

Voor alle informatie over de ligging en de voorwaarden met betrekking tot deze kavels: INFORMATIEBROCHURE

In de informatiebrochure is ook de inschrijfprocedure beschreven. 

 

Een inschrijfformulier kunt u opvragen door een mail te sturen aan kavelstekoop@dronten.nl vermeld hierbij uw naam en adres. Het inschrijfformulier wordt u dan zo spoedig mogelijk per mail toegestuurd. Voordat u zich inschrijft, adviseren wij u om goed kennis te nemen van de inhoud van de informatiebrochure.

 

Wanneer u vragen heeft over deze kavels kunt u contact opnemen met mevrouw L. Groen van het team Gebiedsontwikkeling via het telefoonnummer 0321 – 388 402 of emailadres l.groen@dronten.nl  Of stuur een mail naar kavelstekoop@dronten.nl

 

Bijzonderheden

Het plan De Graafschap heeft verschillende buurten met elk een eigen sfeer en karakter. De buurten worden functioneel van elkaar gescheiden en ruimtelijk verbonden door gevarieerde groen- en waterstructuren. Om de nodige samenhang in een buurt te krijgen, zijn er door de gemeente welstandscriteria opgesteld. Bouwplannen worden hieraan getoetst. Voor meer informatie over welstandscriteria en het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Rodijk, projectassistent van project De Graafschap, T 0321 388 653.

 

Meer informatie over de wijk

Neem voor meer informatie over de wijk De Graafschap contact op met projectleider Jaap van Duin T 0321 388 218 of j.van.duin@dronten.nl

 

Kavelkaart de Graafschap